Nagymester

A Szuverén Máltai Lovagrend egyházi és világi feje.

A Nagymestert a Legfőbb Államtanács választja, tíz év időtartamra.

Az Alkotmány szerint, a nagymesternek, mint rendfőnöknek, teljes odaadással kell a Rend intézményeinek növekedésén munkálkodnia, és az igaz keresztény élet példaképe kell legyen valamennyi tag számára. Teljes hatalommal van felruházva.

A Nagymester, a Szuverén Tanáccsal együtt, kiadja az Alkotmány hatálya alá nem tartozó jogalkotási intézkedéseket, kihirdeti a kormányrendeleteket és ratifikálja a nemzetközi egyezményeket. A Közös Kincstár Kincstárnokán keresztül kezeli a Rend vagyonát, és összehívja a Fogadalmasok Káptalanját és a Nagykáptalant.

Azok az államok, amelyekkel a Rend diplomáciai kapcsolatban áll, a Nagymestert az államfők számára fenntartott előjogokkal, immunitással és tiszteletadással ismerik el.

A Nagymester lakóhelye a rendi székhelyen, a római Magisztrális Palotában van.

A Nagymester, ŐE. Fra’ John Dunlap

Fra’ John T. Dunlap Ottawában, Kanadában született 1957-ben. A Nizzai egyetemen végzett tanulmányai után az Ottawai egyetemen szerzett diplomát, majd a Nyugat-Ontariói egyetemen nyert jogi doktori fokozatot. A római John Cabot Egyetem közszolgálati díszdoktori címet adományozott neki.

Fra’ John Dunlap a New York Állami Ügyvédi Kamara tagja, valamint Ontario tartomány ügyvédje. 1986-ban csatlakozott a New York-i Dunnington, Bartholow & Miller ügyvédi irodához, ahol 1993-ban partnerré vált. Szakterülete a társasági és bevándorlási jog. Nemzetközileg elismert jogász, 1997 óta jogi tanácsadója a Szentszék állandó megfigyelői missziójának az Egyesült Nemzetek Szervezete mellett.

A Máltai Lovagrenddel való kapcsolata és szerzetesi hivatásának felismerése az 1980-as évek közepén kezdődött, amikor AIDS- és más betegeknél végzett önkéntes munkát a harlemi Cardinal Cooke Orvosi Központban. Az elmúlt 30 év során heti rendszerességgel önkénteskedett ebben a kórházban.

1996-ban vették fel a Máltai Lovagrendbe, 2008-ban tette le az ünnepélyes örökfogadalmat. Több mint egy évtizeden át szolgálta a Máltai Lovagrendet a Név- és Jelképvédelmi Bizottság elnökeként, valamint a Rend képviselőjeként a Szent János Rendek Szövetségénél.

Fra’ John Dunlapot 2009-ben öt évre a Szuverén Tanács tagjává választották. A Főkáptalan – a Rend választó testülete – 2014-ben és 2019-ben újraválasztotta öt-öt évre. Fra’ Marco Luzzago 2022 júniusban történt elhalálozása óta vezeti a Rendet, mint Nagymesteri Helytartó.